Strateji

Davut Boynuzu.. ‘Nedir’

Bizim yaştakiler belki hatırlar, “Benhur, On Emir, Saul, Musa, Golyat ve Barbarlar, Saba Melikesi gibi o devre damgasını vurmuş ünlü filmlerin büyük çoğunluğu tamamen İsrailoğlularının kutsal sembolleri ve kavram üzerine kurgulanmıştır.

Bu sayılan filmler Türkiye’de de uzun süre gösterilmiştir hala da gösterilmektedir.

Amaç; İsrailoğullarının bu tür güç sembollerini bilinçaltına yerleştirmek, izleyenlerde bu güce boyun eğilmesi gerektiği yolunda algı yaratmaktır.

Bu filmlerin özellikle 50’den sonra vizyona girdiği dikkate alındığında, bu sürecin 1948’te İsrail devletinin kuruluş sürecine denk düştüğü belli, dolayısıyla bir tesadüf değildir.

Tüm bunlara yine ülkemizde özellikle bina ve peyzaj mimarisine keskin bir göz atıldığında, altı köşeli yıldızın yine ön saflarda yer almakta olduğu görülebilir. Ben en son Konya’da resmi bir devlet binasında bu yıldıza rastlamıştım.

Belki hala duruyordur.

Ha bunu bilerek mi yapıyorlar yoksa mimari deyip geçiyorlar mı, bunu da birlikte göreceğiz.

İşin gerçeğinde dediğim gibi bu bir algı operasyonudur.

İsrail’in büyük bir güç olduğu yolunda kamuoyunda algı yaratmak için yapıldığına da hiç şüphe yoktur.

Ve tüm bunlar da dikkatlerimizi yeniden İsrail’in Tevrat’ta anlatılan tarihi ve teo-stratejik öyküsüne yeniden çekmektedir.

Hatırlayanımız mutlaka vardır, 2004 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan’a, ABD’deki Yahudi Örgütü ADL ile Yahudi Kongresi AJD tarafından “Yahudi Cesaret Madalyası” verilmişti.

Tartışmalar büyüyünce, Madalyanın Erdoğan’a neden verilmiş olduğu da yine dönemin Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu tarafından şöyle açıklanmıştı:

“Amerikan Jewish Congress (AJC) tarafından verilen ‘Profiles in Courage’ ödülü Sayın Cumhurbaşkanımızın Başbakanlık görevini deruhte ettiği dönemde New York’u ziyareti sırasında Ocak 2004’te ülkemizin demokratik değerlere bağlılığı ve teröre karşı cesur mücadelesi nedeniyle kendilerine takdim edilmiştir. “

Bu madalya konusu epey tartışıldı ancak bu madalyanın temsil ettiği sembol ise hiç tartışılmadı.

Neydi bu sembol?

Yahudi Üstün Cesaret Madalyası’nın sembolü Davut Boynuzu’dur.

Kutsal kitap Tanah/Tevrat’ta tek başına “Davut’un boynuzu” diye bir sembol yoktur ama Davut vardır bir de Boynuz vardır.

Davut ve boynuz olarak ayrı ayrı sembolleri ifade eder.

En başta boynuz; Yahudi kutsal Tapınağının ayrılmaz bir parçasıdır. Sina Dağı’nda Tanrı tarafından Musa’ya verilmiş emirde geçmektedir yani boynuz kutsaldır şöyle ki; “Sunağı akasya ağacından kare biçiminde yap. Eni ve boyu beşer arşın, yüksekliği üç arşın olacak. Dört üst köşesine kendinden boynuzlar yaparak hepsini tunçla kapla(Tevrat/Çıkış 27:1/2)”

İkinci olarak boynuz, günahlardan arınma için yapılan kutsal ayinin bir parçasıdır.

Bu da Tanrı tarafından İsrailoğulları’na bildirilmiştir;

“Üzerinde buhur yakmak için akasya ağacından bir sunak yap. Kare biçiminde, boyu ve eni birer arşın, yüksekliği iki arşın, boynuzları kendinden olacak. Üstünü, yanlarını, boynuzlarını saf altınla kapla… Kahin Harun yılda bir kez sunağın boynuzlarını arındıracak. Kuşaklarınız boyunca yılda bir kez günahları bağışlatmak için sunulan sununun kanıyla sunağı arındıracak. Sunak ben RAB için çok kutsaldır(Tevrat/Çıkış 30: 1,2,3,10)”

Üçüncü olarak boynuz, Yakup/İsrail oğlu Yusuf’a bildirdiği kehanette geçer.

Ve İsrail düşmanlarını yenmek için kullanılacak gücü simgeler:

“ Yusuf, ilk doğan bir boğa kadar görkemlidir o; Boynuzları yaban öküzünün boynuzları gibidir. Bu boynuzlarla ulusları, yeryüzünün dört bucağındaki ulusları yaralayacak (Tevrat/Tesniye 33: 16/17)”

Ayrıca boynuz, Tanrı’nın seçtiği kişiyi kutsamak için kullanılır, içi zeytinyağı dolu olan boynuzla kutsama töreni yapılır, Davut için yapılan bu törende olduğu gibi;

 “RAB Samuel’e, “Kalk, onu meshet. Seçtiğim kişi odur” dedi. Samuel yağ boynuzunu alıp kardeşlerinin önünde çocuğu meshetti. O günden başlayarak RAB’bin Ruhu Davut’un üzerine güçlü bir biçimde indi(Tanah/ 1. Samuel 16:13)”

Ve nihayet boynuz, Yahudi Peygamberi Mikaya’nın bir kehanetidir: İsrailoğulları düşmanlarını boynuzla yok edecektir; “Kenaana oğlu Sidkiya, yaptığı demir boynuzları göstererek şöyle dedi: RAB diyor ki, ‘Aramlılar’ı yok edinceye dek onları bu boynuzlarla vuracaksın.’ (Tanah/2.Tarihler 18:10)”

Şimdi Golyat’tan yola çıkıp boynuzla meseleyi çözelim…

Davud; İsrail’in gücü ve de koruyucu kalkanıdır, bu kalkan seçilen kişiyi İsrail’i düşmanlarına karşı koruyacaktır.

Boynuz; Tanrı’nın seçtiği kişiyi kutsamak, günahlarından arındırmak ve İsrail’in düşmanlarını yenmek için seçilmiş bir kutsal semboldür. Seçilen kişi kutsanmış, günahlarından arındırılmış ve İsrail’in düşmanlarına karşı savaşacak güçle donatılmıştır, anlamına gelir.

İşte Yahudi Cesaret Madalyası üzerindeki sembolün Tevratsal anlamı budur.

Elbette uluslararası bir örgüt Müslüman bir ülkenin Başbakanına ödül verebilir ama İsrail karşıtı söylemleriyle öne çıkmış olan bir siyasetin lideri neden Tevrat’ta geçen kutsal sembollerle ifade edilen bu ödülü alır, asıl bu sorunun bir cevap bulması gerekiyor.

Unutmayınız ki dünyanın her yerinde ve uluslararası ilişkilerde böylesi önem taşıyan bir ödül hizmet edene ya da hizmet etmesi için seçilmiş olana verilir…

Size tüm bunları can alıcı noktalardan ele alarak neden anlatıyorum…

Çünkü bugün Türkiye’de yaşanılan başta 15 Temmuz ihanet darbesi girişimi olmak üzere içeride Atatürk ve Türk düşmanlığı ekseninde yürütülen politikalar, etnik ve mezhepsel ayrımcılık uygulamaları, kaynakların yabancılara devri ve satışı, özel okullar siyaseti, terör örgütlerine karşı gösterilen anlaşılmaz tavır ve tavizler, dışarıda da başta Irak ve Suriye politikaları ile Kıbrıs ve Ege politikalarını görünce aklıma türlü türlü düşünceler geliyor…

Acaba diyorum bu İngilizlerin Sion planıyla bugün ülkemde yapılan bu işler arasında bir bağ var mıdır?

Yaşayıp göreceğiz…

Erdal Sarızeybek

Araştırmacı Yazar

Menora/ Işığın Gölgesindeki Darbe

Erdal SARIZEYBEK

Emekli Albay, Araştırmacı Yazar Terör ve siyaset üzerine yayınlanmış 16 eseri bulunmaktadır.
Başa dön tuşu