Özel Dosya

Şu Menfur Proje.. ‘Hangi Aşamada’

Türkiye’de kısa adıyla BOP(Büyük Ortadoğu Projesi’ne kaynak teşkil eden bu plan ve BOP haritası ABD Silahlı Kuvvetler Dergisi’nde Haziran 2006’da yayınlanmıştır.

Şimdi..

Türkiye’de BOP haritası sıkça yayınlandı ama bu haritanın ne şekilde hayata geçirileceğine dair yani “ülkemiz ve bölgemizde neler yaşanacak ki bu harita hayata geçirilecek”.. İşte bunu anlatanımız belki de hiç olmadı.

Öyle ya 22 ülkenin sınırlarını değiştireceği zorbalığıyla ortaya çıkan ABD’nin bu işi nasıl adım adım gerçekleştirebileceği konusu hep karanlıkta kaldı.

Bu konu önemli..

Özellikle uzun zamandır yeni anayasa denilerek başlatılan tartışmaların zirve yaptığı bu günlerde konu daha önemli. Çünkü ülkemizi hedef almış projenin son aşamasında, hedef ülkelerin anayasal rejiminin projeye uygun hale getirilmesi var.

Anlatalım..

BOP yani sözüm ona Büyük Ortadoğu Projesi dört aşamalıdır:

Yönetimi ele geçirme, kaynakların yönetimini ele geçirme, etnik ve dinsel temelde ayrıştırma ve parçalama…

1NCİ AŞAMA: Hedef ülkelerin yönetimlerini ele geçirme:

Bunun için seçenek çok, ya “doğrudan işgal” tıpkı Irak’ta yapıldığı gibi..

Ya “iç karışıklık ve iç çatışma” çıkartmak yoluyla tıpkı Libya ve Mısır’da yaptıkları gibi..

Ya “hem iç savaş hem müdahale” yoluyla tıpkı Suriye’de halen yaşanmakta olduğu gibi ya da demokrasi eliyle demokratik seçimlerle o ülkenin yönetimini projeye uygun hale getirmek gibi.

2NCİ AŞAMA: Hedef ülkelerin kaynaklarının yönetimini ele geçirmek:

Bunun için de seçenek çok ya “özelleştirme” diyerek o ülkenin stratejik kaynaklarını doğrudan satın almak..

Ya “yabancı sermaye” diyerek işbirlikçi yerli sermaye eliyle kaynakları dolaylı satın almak tıpkı Libya ve Mısır’da olduğu gibi..

Ya da  doğrudan müdahale ile işgal edilen ülkelerde silahlı güçlerle kaynaklara el koymak tıpkı Irak’ta olduğu gibi.

Böylece yeraltı ve yerüstü ekonomik hatta insan kaynaklarının yönetimini ele geçirmek…

3NCÜ AŞAMA: Hedef Ülkelerdeki insanları ayrıştırmak ve ayrışan gurupları güçlendirmek:

Hedef ülkelerde birlikte yaşamakta olan insanları etnik, dinsel ve mezhepsel farklılıklar temelinde, “ileri demokrasi, insan hakları ya da özgürlükler” diyerek ayrıştırmak tıpkı siyasetin etnik ve mezhep vurguları yaparak ayrıştırdığı gibi.

Ve yasal düzenlemeler ya da hükümet uygulamaları ile ayrışan grupları güçlendirmek tıpkı ülkemizde Türk-Kürt, Alevi-Sünni diye ayrıştırma gayretlerinin olduğu gibi.

4NCÜ VE SON AŞAMA: Rejimi değiştirmek:

İşbirlikçi yönetimler eliyle ele geçirilmiş olan hedef ülkelerdeki devlet mekanizmasının ve kaynak yönetiminin gücünü kullanarak..

Ya anayasal düzenlemelerle ya da ayrışan ve güçlendirilen grupları çatıştırmak yoluyla bir iç kargaşa yaratarak.. nihayetinde yine anayasal düzenlemeyle hedef ülkeleri parçalamak.

İşte “BOP BOP” diyerek bölgemizdeki ülkelerinin parçalanması ve sınırlarının değiştirilmesi için uyguladıkları planın satır başları budur.

Bu proje şimdi tıkandı, ilerleyemiyor.

Neden mi?

Irak’ta ilerleyemiyor çünkü Barzani devleti ilan edilemiyor.

Suriye’de ilerleyemiyor, Fırat’ın doğusundaki PKK devletçiği ilan edilemiyor.

Niye?

Tek başına bir Barzani devlet olsa ne olur ki, etrafı Türkiye ve İran’la çevrili. Irak merkezi Hükümeti var, denize çıkışı yok.

Öte yanda..

Suriye kuzeyi ve Fırat’ın doğusunda özerklik ilan etseniz ne olur ki, başta Esad var, Türkiye var.

Ama..

Siz şimdi kalkıp Suriye ve Irak hududuna komşu ve özellikle sığınmacıların yoğun olduğu hudut illerinde yerel yönetimleri güçlendirirseniz..

Ve bu yönetimlere mali, ekonomik, sosyal, kültürel ve uluslararası alanda hareket serbestisi verirseniz..

Adına da ‘Yerel Yönetimleri Güçlendirme Yasası’ deyip Meclis’ten de geçirirseniz iş değişir..

PKK terör örgütü ve siyasi kanadı işte buna ‘özerklik’ diyor.

Diyeceksiniz ki olsa ne olur?

Anlatalım..

Eğer ki siz yerel yönetimlere özerklik verirseniz, bu hudut boylarındaki yerel yerel yönetimler hemen Irak ve Suriye kuzeyindeki PKK/Barzani’nin yerel yönetimleriyle iş birliğine gider..

Giderse ne olur?

İşte o zaman Barzani de PKK da kaynağını Türkiye’den alan anayasal güçlerle ekonomik, mali, sosyal, kültürel alanlarda birleşerek yasal statü kazanır ve güçlenir, ayağa kalkar.

Bu özerk yönetimler ayağa kalkarsa ne olur?

İşte biz buna BOP diyoruz!.

Bu BOP dört aşamalı:

1.Aşama: Model ülkelerde işbirliği yapacak yönetimleri iş başına getirmek.

2. Aşama: Model ülkelerde özelleştirme diyerek kaynaklarının yönetimlerini ele geçirme

3. Aşama: Model ülkelerde bir olan bir milleti etnik ve mezhepsel temelde ayrıştırmak..

Ve son aşaması, model ülkelerin rejimini anayasa üzerinden projeye uygun hale getirmek.

Erdal Sarızeybek

Araştırmacı Yazar

Erdal SARIZEYBEK

Emekli Albay, araştırmacı yazar. Terör ve siyaset üzerine yayımlanmış 16 eseri bulunmaktadır.
Başa dön tuşu